استان تهران، اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس آباد

09126854611

محصولات آرنیکا

نرده طرح رز

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

A4

سفید مشکی

800mm

200mm

200mm

نرده طرح ملینا

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

M4

مشکی طلایی

800mm

200mm

180mm

نرده طرح ماهان

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

M6

طلایی مشکی

800mm

190mm

100mm

نرده طرح آناناس

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

A4

طلایی مشکی

800mm

200mm

200mm

نرده طرح ماهان

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

M6

طلایی مشکی

800mm

190mm

100mm

نرده طرح ماهان

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

M7

طرح چوب

800mm

190mm

100mm

نرده طرح طاووس

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

T5

طلایی مشکی

800mm

230mm

100mm

نرده طرح آناناسی

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

A6

طلایی مشکی

800mm

200mm

100mm

نرده طرح طاووس

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

T5

طلایی مشکی

800mm

230mm

100mm

نرده طرح ملینا

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

ضخامت:

ML7

طرح چوب

800mm

110mm

نرده طرح فردوس

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

 F2

طرح چوب

800mm

250mm

100mm

نرده طرح ملینا

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

ضخامت:

ML6

طلایی مشکی

800mm

110mm

نرده طرح ملینا

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

MF8

 طرح چوب

800mm

200mm

120mm

نرده طرح آناناس

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

A4

 سفید مشکی

800mm

200mm

200mm

نرده طرح طاووس

کد کالا:

رنگ:

ارتفاع:

عرض:

ضخامت:

T7

طرح چوب

800mm

230mm

100mm

استان تهران، اتوبان قم، شهرک صنعتی شمس آباد

09126854611